XLVII MESA DAS VERBAS

XLVII MESA DAS VERBAS

O vindeiro venres 29 de Maio, ás 21: 15 horas, terá lugar no Salón García, na Rúa Alcalde Rey Daviña, a XLVII Mesa das Verbas, que nesta ocasión homenaxerá á figura do profesor Filgueira Valverde, e á poesía Neotrobadoresca. Contaráse coa...